Støtten til borgerne

I støtten til borgerne lægger bofællesskabet vægt på:

  • at vægte den anerkendende tilgang til den enkelte borger
  • tager udgangspunkt i borgernes ressourcer
  • arbejder opgaveorienteret
  • giver individuelle udfordringer svarende til den enkelte borgers udviklingstrin
  • arbejder med at styrke den enkeltes sociale netværk set i forhold til familie/pårørende og venner
  • vægter medbestemmelse svarende til borgerens udviklingstrin
  • vægter at den enkelte oplever ansvarlighed i forhold til dagligdagen
  • bestræber os på at skabe ro og overskuelighed i forhold til borgerens eget liv
Sidst opdateret: 17.08.2018