Dagligdagen på Skaglen

De borgere, der ønsker det, har alle mulighed for et tilbud om beskæftigelse i dagtimerne på aktivitetshusene eller værkstederne.

Dagen starter med hjælp efter den enkeltes behov.

Medarbejdere og borgere hjælpes ad med at smøre madpakker og læse post om eftermiddagen.
Borgerne har på skift ansvaret for madlavningen sammen med en medarbejder. Borgerne er medansvarlige for oprydningen og de daglige gøremål, der må være på Skaglen.

Der er tilbud om aftenskaffe i de to af fælleslejlighederne. Dagen afsluttes med hjælp efter den enkelte borgers behov.

I fritiden benytter borgerne sig af tilbud, som er målrettet målgruppen.
Derudover støttes borgerne i netværksdannelse.

Sidst opdateret: 17.08.2018