Rundt om Skaglen

Bofællesskabet Skaglen tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85. Der er rådighedsvagt om natten. Støtten gives i udgangspunktet i tidsrummet kl. 6.30 til 22.30. Den hjælp og støtte borgeren tilbydes, tilpasses den enkelte.

  • tilbuddet tager udgangspunkt i den enkeltes §141 handleplan
  • der gives et individuelt tilrettelagt tilbud som giver mening for den enkelte
  • Skaglen skal være et godt sted at bo med borgeren i centrum
  • medborgerskab og ansvar for eget liv set i frohold til det den enkelte kan magte
  • et bomiljø hvor der er fælles ansvar for at huset fungerer
  • et arbejdsmiljø, hvor fagligheden er i højsæde

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på kommunens hjemmeside: Information og vejledning 

Bofællesskabet Skaglen er normeret til 14 borgere. Herudover ydes der støtte til 3 borgere, der bor i egen
lejlighed på Skaglen.

Sidst opdateret: 17.08.2018